AKTUALITY

20200522_153625

Arcidiecézní charita Olomouc již několik let pomáhá opuštěným dětem a sociálně slabým rodinám na Ukrajině. Jedním z cílů konkrétní pomoci je dětský domov „Živá perla“ v Bortnykách. Právě zde se v roce 2018 zrodil nápad na založení borůvkové plantáže. Finanční příjmy z tohoto projektu by měly v horizontu tří let zajistit téměř finanční soběstačnost domova.

Devízou projektu je nejen stránka finanční, ale také výchovná. Na založení plantáže a pěstování borůvek se velkou měrou podílejí chlapci z domova, čímž se učí pracovním návykům, které jsou součástí přípravy na samostatný život, tak jak je to v běžně fungujících rodinách.

Vlastní realizaci projektu předcházel detailní chemický rozbor půdy. Cílem bylo zjistit jaké plodiny by byly nejvhodnější pro pěstování. Výsledky ukázaly, že půda je hodně kyselá a bylo doporučeno pěstování borůvek. V následujícím období zaměstnanci domova vyhledali spoustu informací z různých zdrojů a zúčastnili se semináře k danému tématu.

Po teoretické části projektu bylo přistoupeno k praktické realizaci. Bylo nutné připravit půdu, koupit keříky a zasadit je, oplotit plantáž, vytvořit zavlažovací systém, zaměstnat osobu zodpovědnou za péči o plantáž. To vše se povedlo a v současnosti je na ploše 10 hektarů zasazeno 33 500 sazenic.  Následně byla plantáž zcela uzavřena kovovou sítí a nyní je hlídána 24 hodin denně. Nyní už zbývá jen trpělivě počkat, až plantáž v následujícím roce přinese své plody zajistit síť odběratelů.

Pěstování borůvek zároveň pomůže vytvořit více pracovních míst v sousedních venkovských oblastech a bude mít pozitivní vliv na místní komunitu. První sklizeň lze očekávat v červenci 2021.

Mgr. Dagmar Jurčíková, Arcidiecézní charita Olomouc

Leave a Comment