AKTUALITY

forum

V průběhu minulého týdne se v ukrajinském Lvově uskutečnilo fórum „Vše pro děti“, pořádané v gesci Odboru sociální ochrany obyvatel Lvovské regionální státní správy, jehož se online zúčastnily také zástupkyně České republiky. Senátorka Šárka Jelínková představila sociální služby v České republice, které se věnují ohroženým dětem a rodinám. Další cenné zkušenosti předala účastníkům paní Soňa Matulová, vedoucí Domova Daliborka, který je součástí Charity Prostějov a poskytuje chráněné bydlení osobám s mentálním postižením a také jejich rodičům, kteří, vzhledem ke svému stáří, nejsou schopni zajistit kvalitní péči svým dospělým dětem.

Online setkání zprostředkovala Arcidiecézní charita Olomouc, která dlouhodobě spolupracuje s partnery na Ukrajině a jejich prostřednictvím pomáhá zejména opuštěným dětem a sociálně slabým rodinám.

Chtěli bychom touto cestou veřejně poděkovat paní senátorce Jelínkové a paní vedoucí Matulové za účast a cenné sdílení odborných znalostí a zkušeností. 

Dagmar Jurčíková, PR

foto: Lvovská státní administrace

Leave a Comment