AKTUALITY

IMG-3f49829e1bc69993b53410a1d9a15347-V

Charita v ukrajinském Ternopilu se v letošním roce rozhodla investovat do nákupu mořičky osiva, která podstatně zvýší efektivitu pěstování plodin na jimi obhospodařovaných polích. Na zakoupení zařízení významně přispěla také Arcidiecézní charita Olomouc, která je dlouholetým partnerem ternopilské Charity.

Zařízení pro zpracování osiva bude významným pomocníkem pro zvýšení produkce potravin a také významně sníží ekonomickou náročnost pěstování. Nyní již bude možné připravit osivo vlastními silami a nebudou vynakládány značné finanční prostředky za zpracování jinými subjekty nebo za nákup již připraveného osiva. Značně to sníží nároky na personální zdroje, které bude možno využít efektivněji a zajistí kvalitní osivo, což v případě dodávek od externích dodavatelů nebylo garantováno.

Charita Ternopil vlastní 345 hektarů zemědělské půdy na které pěstuje základní plodiny, které jsou významný zdrojem potravinové pomoci sociálně slabým lidem. V rámci potravinové pomoci nespoléhá jen na dary, ale sama svou vlastní produkcí zajišťuje pomoc chudým lidem v nouzi, kterých je čím dál více. Obilniny, luštěniny, zeleninu, ovoce a další produkty zpracovává ve vlastní charitní jídelně, poskytuje dalším sociálním zařízením a rozdává jednotlivcům pro jejich vlastní potřebu.   

Arcidiecézní charita Olomouc na podobné projekty přispívá pravidelně, a to nejen v případě Charity Ternopil. V minulosti se podílela na projektu „Moštárna“ jak v Ternopilu tak v Bortnykách a Kolomyji. Zde je zpracováváno ovoce z vlastní produkce na mošt, který je poskytován potřebným. Podílela se také na vzniku charitních jídelen a přispěla na vznik „Borůvkové farmy“ v Bortnykách. Příjmy z tohoto projektu by měly v horizontu několika let zajistit téměř finanční soběstačnost tamního dětského domova.  

Devízou všech těchto projektů, na kterých se podílí Arcidiecézní charita Olomouc, je nejen stránka finanční a sociální, ale také výchovná. Mnohdy se na nich podílejí děti z dětských domovů, čímž získávají pracovní návyky, které jsou součástí přípravy na samostatný život, tak jak je to v běžně fungujících rodinách. Projekty také vytvářejí alespoň malou část pracovních míst a mají pozitivní vliv na místní komunity. 

PR pracovník: Dagmar Jurčíková

foto: Caritas Ternopil

Leave a Comment