AKTUALITY

NdB Nezmaři

Aktuální konflikt na Ukrajině zasáhl celý svět. I naše země se stala útočištěm pro tisíce ukrajinských uprchlíků. Tuto válku cítíme velmi hmatatelně, vzhledem ke geografické blízkosti tohoto konfliktu se i my sami v současných dnech potýkáme s otázkami a strachem z nejisté budoucnosti. Obdivujeme odhodlání ukrajinského lidu bojovat proti agresi a podporujeme ho v nelehké situaci, ve které se ocitl.

Jak pomáháme?

Charita Česká republika ihned po vypuknutí konfliktu zřídila celorepublikovou sbírku na pomoc Ukrajině a v jednotlivých diecézích Charity Česká republika intenzivně probíhají aktivity s cílem pomoci potřebným. Od prvního dne vypuknutí konfliktu na Ukrajině v Arcidiecézní charitě Olomouc vnímáme obrovskou vlnu solidarity mezi občany, kteří jsou připraveni pomoci různými formami:

 • Finanční pomoc
 • Materiální pomoc
 • Poradenská pomoc
 • Překladatelská pomoc
 • Psychologická pomoc
 • Duchovní pomoc
 • Nabídky ubytování
 • Nabídky další dobrovolné činnosti

Co je to KACPU a k čemu uprchlíkům slouží?

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) je aktuální celorepublikový projekt Ministerstva vnitra České republiky – žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci mají vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji (ubytování, povolení k pobytu, zdravotní pojištění, možnost finanční pomoci od úřadu práce).

ACHO – Sbírka materiální pomoci a příprava balíčků hygienické pomoci

V Olomouckém kraji má Arcidiecézní charita Olomouc v rámci projektu KACPU na starost provoz Skladu materiální pomoci Ukrajině.

Hlavní úkol – příprava balíčků hygienické pomoci pro děti a dospělé.

Každý pracovní den sem jednotlivci i organizace nosí potřebný materiál:

 • TUHÁ mýdla
 • šampony na vlasy
 • zubní pasty a kartáčky
 • dětské pleny a vlhčené ubrousky
 • toaletní papíry a jiné

Během prvních 4 dnů fungování skladu bylo ve skladu připraveno více než 200 balíčků.

Pokud i vy chcete přispět do materiální sbírky, bližší informace naleznete zde.


ACHO – Sbírka zdravotních pomůcek

Souběžně v Arcidiecézní charitě Olomouc probíhá od února do dubna 2022 sbírka zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Ukrajinu. Cílem projektu je otevření půjčovny kompenzačních pomůcek na Ukrajině. Občanům Ukrajiny na tyto pomůcky nepřispívá pojišťovna a jejich pořízení je pro ně někdy z finančních důvodů nemožné. Pro tyto osoby se sníženou soběstačností se přitom jedná o pomůcky, které jim výrazně zlepší kvalitu jejich každodenního života:

 • invalidní vozíky
 • francouzské hole
 • berle, chodítka
 • zdravotní postele
 • toaletní židle a jiné

I přes aktuální vyhrocenou situaci na Ukrajině pevně věříme v úspěšnou realizaci tohoto projektu!

Přispět na tento projekt lze i finančněna č.ú. 4030207/0100.

Více informací najdete: www.acho.cz/ukrajina2022/.

Leave a Comment