Vesnička Bortnyky stojí ve Lvovské oblasti (západní část Ukrajiny). Žije zde zhruba tisícovka obyvatel. Název obce napovídá, že se její obyvatelé v dávných dobách věnovali včelařství – brtnictví.

PARTNER

Dětský domov v Bortnykách

HISTORIE NAŠÍ POMOCI

V Bortnykách pomáháme od roku 2005. Arcidiecézní charita Olomouc podporuje Dětský domov pro chlapce „Živá perla“. Tito chlapci pocházejí z rozvrácených rodin nebo část svého života prožili na ulici. Pro chod domova je důležité hospodářství, které jim přináší finanční prostředky. Chlapci v domově průměrně tráví více než 10 let, proto je zcela zásadní, aby prostředí bylo založeno na rodinných principech. V domově se tedy dbá na to, aby se chlapci naučili hospodařit a byli připraveni na dospělý život.

„Chtěli jsme vytvořit rodinu, velkou rodinu, kde se děti mohou cítit v bezpečí a kde budou naplněny všechny jejich potřeby: fyzické, emoční, duchovní, psychologické… kde se mohou plně rozvíjet a vyrůstat jako plnohodnotní občané naší země.“ -řika ředitel dětského domova „Živá perla“ Ruslan Markiv.

Během 16 leté spolupráce bylo realizováno několik projektů. Arcidiecézní charita Olomouc darovala domovu nový traktor, pak následovalo zakoupení soupravy na lisování ovoce, oprava a vybavení budovy domova, vybudování hřiště a každoroční finanční příspěvky na provozní náklady. Všechny tyto investice významně podpořily místní komunitu a pomohly jí k větší soběstačnosti.

DALŠÍ PROJEKTY

● podpora projektu „Borůvkova farma‘. Plantáž o rozloze 10 hektarů. Základem projektu byl nákup rostlin. Za tři roky od vzniku začne plantáž nést plody, které budou pro sirotčinec finančním příjmem.
● příspěvek na zakoupení dvou domů pro dva chovance opouštějící dětský domov
● podpora provozu domova, nákup dvou schodišť
● zlepšení  kvality  života  chlapců  v  dětském  domově  finanční  podporou  na  provozní náklady domova a na plat pomocného personálu
● příspěvek na vnitřní opravy domova
● podpora projektu „Moštárna“
● projekt „Autodílna“ pro výuku manuální zručnosti chlapců. Dílna bude zároveň zdrojem finančních prostředků na provoz domova
● uskutečnila několik návštěv, pří nichž byly děti obdarované oblečením (sponzorský dar OP Prostějov), třemi PC pro výuku dětí a jinými drobnými dary
● zaplacení výstavby sportovního areálu (fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště)
● výbava domova sportovními potřebami
● poskytnutí 30 nových lůžek, dále nočních stolků, ložního prádla, polštářů a přikrývek