Provozovatel stránek www.charitaproukrajinu.cz a projektu „Podpořte nás“:

Arcidiecézní charita Olomouc
Křížkovského 505/6
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 229 380
E-mail: info@acho.charita.cz
IČO: 43962726
Bankovní účet: 4030207/0100

Sbírka

Veřejná sbírka byla osvědčena Krajským úřadem Olomouckého kraje pod č. j. KÚOK/41256 /2015/OE/400 za účelem získání peněžních prostředků pro podporu a realizaci projektů na Ukrajině. 

Objednání a zpracování objednávky, certifikáty

Dary přijímáme přímo prostřednictvím internetu. Doba potřebná pro administrativní zpracování daru může činit 1 – 5 pracovních dnů. K daru nabízíme možnost vystavení certifikátu v elektronické nebo tištěné formě. Tyto certifikáty Vám budou doručeny nejpozději do 14 dnů po připsání platby na náš účet.

Certifikát lze odebrat osobně, avšak pouze v případě platby v hotovosti na sekretariátu Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc.

Potvrzení o daru

Poskytnutím příspěvku do sbírky formou „Podpořte nás“ je dárci umožněno odečíst si hodnotu daru od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Potvrzení o daru vydá ACHO na vyžádání u paní Jitky Sogelové, email: jitka.sogelova@acho.charita.cz, tel: 581 115 208.

Reklamace

ACHO vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání. V případě poškození tištěného certifikátu, např. v důsledku nevhodné manipulace při dopravě, lze certifikát po dohodě vyměnit.

V případě nedoručení elektronického certifikátu z důvodu špatně zadané elektronické adresy dárce může požádat o zaslání na adresu novou. ACHO se pokusí vyhovět a odeslat email znovu. Pokud dárce k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může požádat o opětovné zaslání.

Platba/ Převody peněz

Po odeslání objednávky má dárce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Dárce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.
Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGatePayments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Uzavřením kupní smlouvy dává dárci souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které dárce uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Ochrana Vašich osobních údajů

S osobními údaji poskytnutými v rámci objednávky bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).