Od roku 1991, kdy Ukrajina vyhlásila svoji nezávislost, se země potýká s problémy. Došlo nejen k poklesu ekonomiky a rozšíření korupce, ale vznikly i další problémy – slabá úroveň sociálního a zdravotního systému a vysoká míra nezaměstnanosti. Velký vliv měl také válečný konflikt, jenž eskaloval v březnu 2014 během Ukrajinské krize. To vedlo k navýšení počtu sociálně slabých dětí i dospělých. Rozvojové projekty Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině podporují samostatnost a finanční nezávislost partnerských organizací zaměřujících se na problém dětského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin. Mezi města, která podporujeme, patří Kolomyja, Ternopil, Lopatyn, Bortnyky a Mariupol. Podpora spočívá jak v materiální a finanční pomoci, tak ve výměně zkušeností a budování kapacit.

Jak pomáháme?

  • finančně (veřejné sbírky)
  • materiálně (materiální sbírky)
  • metodicky (předáváním zkušeností naším partnerům)

Naše činnost směřuje k podpoře dlouhodobých projektů (např. projekty „Moštárna“, „Farma“, „Včelařství“, „Svíčková dílna“ apod.), které si kladou za cíl samostatnost a finanční nezávislost místních partnerů.

Snažíme se předejít negativním sociálním jevům, jako jsou např. dětské bezdomovectví a kriminalita. Čelíme aktuálním problémům, se kterými se země potýká (válečný konflikt na východě Ukrajiny).

Studijní fond (od r. 2009)

  • finanční podpora sociálně slabých studentů na ukrajinských VŠ a VOŠ

Vánoční balíček (od r. 2008)

  • každoroční obdarování dětí z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin vánočním dárkem