Projekt Studijní fond pomáhá od roku 2009. Podporuje sociálně slabé mladé lidi při studiu na ukrajinských vyšších odborných a vysokých školách; ve školním roce 2017/2018 bylo podpořeno 8 studentů, 4 z dětského domova v Bortnykách a 4 studenti navštěvující Caritas Ternopil.

Bohdan, 19 let

 

„Žiji s matkou a bratrem. Otec nás opustil, když mi bylo 13 let a od té doby rodině vůbec nepomáhá. Maminka dostává minimální mzdu, ze které nám nezvládne zaplatit vzdělání. Přesto s bratrem studujeme a chceme se stát kněžími. Předtím ale musíme absolvovat sedmiletý výcvik v semináři v Ternopilu, kde přes týden i bydlíme. To vše je možné díky studijnímu fondu Charity. Příspěvek mi pokrývá studium po celý rok a zároveň usnadňuje život naší rodině.“

POMÁHEJTE S NÁMI – č.ú. 4030207/0100 VS 777