Lopatyn leží na západně Ukrajiny, ve Lvovské oblasti. Městečko, kde žije něco málo přes 3 000 obyvatel, je známé svým geografickým umístěním – rozkládá se mezi lesy, mokřady a rašeliništěm Polissya. Hojně zde roste tzv. lopatynská borovice, která je odolná vůči místním povětrnostním podmínkám.

K nejslavnější lopatynské památce patří římskokatolický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kde se nachází kopie slavné ikony Panny Marie Čenstochovské (tzv. Černá Madona).

 

PARTNER

Fond Děti v nouzi v Lopatyně

HISTORIE NAŠÍ POMOCI

Fond Děti v nouzi podporujeme od roku 2007. Zaplatili jsme opravy budovy, ve které během školního roku vaří obědy a poskytují šatstvo 80 dětem ze sociálně slabých rodin. Současně spolufinancujeme letní tábory. Zajistili jsme také finanční pomoc na nutné opravy v budově, která má sloužit jako Centrum sociálních služeb pro seniory a sociální hotel.

DALŠÍ PROJEKTY

  • zajištění obědů, šatstva, doučování a pořádání volnočasových aktivit pro 80 dětí ze sociálně slabých rodin během školního roku
  • úspěšná celková oprava a vybavení budovy fondu
  • výroba  PR  materiálu:  trička,  hrníčky,  magnety  s  logem  organizace  „Fond  Děti  v nouzi“ v Lopatyně
  • vybavení sociálního centra krbovými kamny a tím snížení nákladů na topení v zimním období
  • projekt „Pekárna“
  • tři osobní počítače s tiskárnou do výuky i k administrativním účelům

Po studiu v České republice se Oleysa rozhodla vrátit zpět domů, do ukrajinského Lopatynu. Pomáhá tam dětem a mladým v nouzi. Oleysa hovoří o své životní cestě a také spolupráci s Charitou:

„V roce 1998 jsem nastoupila do CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Byla jsem jedna ze čtyř studentů z Ukrajiny, které vybrali. Získala jsem bohaté praktické zkušenosti v různých sociálních institucích a po bakalářském studiu jsem absolvovala ještě magisterský obor Sociální práce na Ostravské univerzitě.

Pak jsem se vrátila na Ukrajinu, abych tam pomáhala potřebným a využila zkušeností z České republiky. Od roku 2008 pracuji jako vedoucí sociálních projektů ve fondu Děti v nouzi obce Lopatyn (Lvovská oblast). Jedná se o nadaci, kterou vytvořila a je také její ředitelkou Ulyana Zhupnik.

Díky Arcidiecézní charitě Olomouc byly prostory fondu kompletně zrekonstruovány. Od roku 2008 Charita podporuje naše projekty, které pomáhají dětem a mladým lidem. Jedná se o Sociální centrum, kde 40 dětí z chudých rodin z Lopatynu a okolních vesnic denně dostává zdarma obědy, stejně jako materiální, psychologickou a sociální pomoc. Kromě toho se děti účastní různých akcí, sportovních her, dětských táborů. Uspořádali jsme i desítky vzdělávacích projektů, zaměřených na prevenci patologických jevů mezi mladými lidmi, podporu zdravého životního stylu. Fond Děti v nouzi také poskytuje materiální pomoc místní nemocnici (poskytování lůžek), hudební škole, učilišti, mateřské škole, stejně jako stovkám a tisícům potřebných rodin z Lopatynu a okolních vesnic.

Zvláštní radost přináší dětem projekt Arcidiecézní charity Olomouc a českých rodin Vánoční balíček. Charita také podpořila školení několika studentů z Lopatynu. Díky této spolupráci přinášíme už dlouhých 11 let radost a naději do budoucnosti stovkám ukrajinských dětí a rodin.“