AKTUALITY

2019_11_Beržany_4

Olomouc – Ukrajinská Charita Berežany se služby začíná. Aktuálně se snaží řešit v ternopilském kraji problémy s migrací a chudobou, dále pomáhá dětem mužů, kteří bojují na východě Ukrajiny. V úterý 26. listopadu se její představitelé vydali za novými zkušenostmi do Arcidiecézní charity Olomouc. Zajímalo je především, jakému sociálnímu podnikání se věnovat, aby se Charita stala soběstačnou a mohla tak účinněji pomáhat potřebným.

P. Mychaljo Buhaj byl původně vězeňský kaplan. Nyní vede Charitu Berežany. Do Olomouce jej doprovodil dobrovolník Ruslan Kulyk. „V Charitě pomáhám ve svém volném čase a nejsem zdaleka jediný. Se mnou tam působí dobrovolníci z nejrůznějších oblastí,“ podotýká Ruslan Kulyk.

Berežanská Charita myslí i na děti mužů, kteří bojují na frontě. „Ve spolupráci s Poláky máme akci Svátek bez tatínka, kdy rozdáváme na Mikuláše dárky v rodinách, jejichž otcové bojují na východě. Jednou jsem zazvonil u jednoho domku, dveře mi otevřela maminka, a když jsem jí předal dárek, zeptala se: ,A kolik stojí?‘  Já odpověděl: ,To je od vašeho tatínka‘. Když jsem se vrátil domů, měl jsem telefonát. Volal mi ten tatínek – chtěl poděkovat,“ říká P. Mychaljo.                   

Aktuálně se na Ukrajině chystá administrativní reforma, nejrůznější organizace tak zůstávají ve střehu. Berežanské zajímá zejména to, jak úspěšně sepsat projekty, které by jim přinesly dotace a zda je možné ve spolupráci s Čechy dosáhnout na granty i prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Šéf humanitárního oddělení Martin Zamazal potvrzuje, že to možné je. „Nefunguje to tak, že někdo přijde a požádá o dar. Stanou se z nás partneři,“ míní.

Jistotu může přinést svíčkárna či moštárna

Mychalja Buhaje zajímá také sociální podnikání, které zaručí Charitě peníze na to, aby mohla pomáhat dál. I s tím mí olomoucká arcidiecézní Charita zkušenosti. „V minulosti jsme pomáhali zřídit podniky na Ukrajině, například svíčkovou dílnu v Chmelnyckyj či v Ternopilu nebo moštárnu v Bortnykách, Kolomyji a Ternopilu,“ pokračuje Martin Zamazal. Protože se ukrajinští Chariťáci chystají přijet ještě na jaře, dodává, že je možné je seznámit se službami Charit v okolí Olomouce. „Podíváme se na sociální podnikání například v Zábřehu nebo do Hospice na Svatém Kopečku. Dále probereme, jak funguje financování a kde sehnat zdroje,“ přibližuje Martin Zamazal.

Podle něj Arcidiecézní charita Olomouc myslí na Ukrajinu také v případě mimořádné události. V minulosti tak Olomoučtí vyrazili na Ukrajinu třeba v době, kdy ji zasáhly ničivé povodně.

Arcidiecézní charita Olomouc také kdysi začínala. Tuší tak, s čím se potenciální ukrajinští partneři potýkají. „Kdysi tu byl jen stůl a jeden pracovník, kterému biskup řekl, ať založí Charitu. Začínalo se s dobrovolníky a nyní je Charita největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice,“ zmiňuje Martin Zamazal další příklad toho, co mají obě Charity společné. Začátek je vždy těžký, je ale důležité nepolevit…

Karolína Opatřilová, Arcidiecézní charita Olomouc

Leave a Comment